Overwegveiligheid : een risicovolle kruising van belangen.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Eind 2016 en begin 2017 vonden drie ernstige overwegongevallen plaats, die de aanleiding vormden voor de Onderzoeksraad om een onderzoek te starten naar overwegveiligheid. Deze ongevallen gaven de Onderzoeksraad de indruk dat er ongevallen gebeuren die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. De vragen die de drie ongevallen opriepen, waren voor de Onderzoeksraad reden om na te gaan in hoeverre de risico’s op overwegen goed worden beheerst en of verbetering mogelijk is. De hoofdvraag van dit rapport is dan ook : Kunnen overwegongevallen verder worden teruggedrongen, en zo ja hoe? (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210013 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2018, 102 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.