Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid PROV 2011 : hoofdrapport. In opdracht van Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Auteur(s)
Duijm, S. Kraker, J. de Schalkwijk, M. Boekwijt, L. & Zandvliet, R.
Jaar
Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid over het jaar 2011 (PROV 2011). Het PROV is van 1990 tot en met 1995 jaarlijks en met ingang van 1997 tweejaarlijks afgenomen. Het onderzoek is nu voor de veertiende maal uitgevoerd. Het PROV is opgezet en bedoeld als instrument voor algemene monitoring van ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover van Nederlandse weggebruikers. Het zelfgerapporteerde gedrag (inclusief meningen en motieven) van de verkeersdeelnemer staat in het PROV centraal. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20130312 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, afdeling Veiligheid, 2012, 173 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.