Persoonlijke en onpersoonlijke impact van massamedia op risico-oordelen. Dissertatie Universiteit van Amsterdam.

Auteur(s)
Velthuijsen, A.S.
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101218 ST
Uitgave

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Faculty of Social and Behavioural Sciences, 1996, IV + 118 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.