Positie speedpedelec op de weg

Praktijkcases en regelingen
Auteur(s)
Godefrooij, H.
Jaar

Het doel van dit onderzoek is om de verschillende praktijkcases en regelingen omtrent de plaats op de weg van de speedpedelec in beeld te brengen, de voor- en nadelen te analyseren en de resultaten te bundelen in een publicatie. Op basis hiervan kan nagedacht worden over structurele, landelijke afspraken en regelgeving over de speedpedelec (en andere 'fietsachtige') en hun plaats op de weg. De publicatie moet dan ook voeding geven aan het gesprek tussen wegbeheerders en het Rijk over de meest wenselijke lijn ten aanzien van de plaats op de weg voor speedpedelecs.

Publicatie aanvragen

8 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
51
Bibliotheeknummer
20220047 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
DTV Consultants, [Breda]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.