Principles for urban planning with respect to road safety : the Scaft Guidelines 1968.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Directive for townplanning in consideration of the traffic safety. See also A 1666

Publicatie aanvragen

17 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
A 2209
Uitgave

Stockholm, The Swedish National Board of Urban Planning. 1968, 35 p., tekn.; Statens Planwerk Publication No. 5 (English)

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.