Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 3: DV-meter en VSGS

Voor het prioriteren van problemen op wegvak- en kruispuntniveau
Auteur(s)
Aarts, L.T.; Kars, V.; Dijkstra, A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Bax, C.A.
Jaar
Rapportnummer
H-2014-5
Pagina's
32 + 15
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.