Productveiligheid van scootmobielen : komen tot verbeterde technische veiligheidseisen.

Auteur(s)
Jonkhoff, L. Zuidema, V. Hoofwijk,M. Sman, C. van der & Draisma, C.
Jaar
Samenvatting

Ongevallen met scootmobielen kennen veel verschillende oorzaken. In dit onderzoek moet duidelijk worden of en hoe het aantal ongevallen die verband houden met de technische eigenschappen van scootmobielen kan worden teruggedrongen. De aan ongevallen gerelateerde technische eigenschappen zijn ondermeer: kantelen, bediening rem, remvermogen, acceleratie vanuit stilstand, verlichting, maximum snelheid. Het gevraagde is: - Een overzicht van de eigenschappen die een relatie hebben met de gemelde onveiligheid en een indicatie van een veilige invulling van deze technische eigenschappen te geven; - Het op hoofdlijnen in kaart brengen op welke wijze eisen aan deze eigenschappen gesteld kunnen worden; - Het op hoofdlijnen aangeven welke inspanning hiervoor nodig is en wat de mogelijke voor- en nadelen zijn. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

4 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190277 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Stichting Consument en Veiligheid SCV, 2011, 60 p., 12 ref.; Rapport 521

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.