ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid

Inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen
Auteur(s)
Aarts, L.; Dijkstra, A.; Bax, C.
Jaar

ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het bevat vooralsnog de volgende methoden op drie ruimtelijke niveaus: 1. De kernenmethode (netwerkniveau) bepaalt via welke wegtypen kernen met elkaar verbonden zouden moeten zijn en vergelijkt deze met de actuele situatie. 2. De routetoets (routeniveau) bekijkt in hoeverre routes tussen twee locaties voldoen aan veiligheidseisen en of de hoofdroute daarvan de veiligste is. 3. De DV-meter en VSGS (wegvak-/kruispuntniveau en gedrag). De DV-meter geeft aan in hoeverre wegvakken en kruispunten de afgesproken Duurzaam Veilig-kenmerken hebben. De VSGS-methode toetst in hoeverre wegen een veilige snelheid hebben gezien de inrichting en het gebruik van de weg en in hoeverre de snelheidslimiet geloofwaardig is. ProMeV is uitgewerkt in ArcGIS, een geografisch informatiesysteem dat in gebruik is bij de meeste provincies. ProMeV biedt ook de mogelijkheid om met extra gegevens rekening te houden, zoals gegevens over horeca, scholen en schoolroutes en andere locaties die van invloed kunnen zijn op onveilig gedrag en belangrijke verkeersstromen. Om snel met ProMeV van start te kunnen is het instrument vooralsnog opgebouwd uit bovengenoemde, bestaande methoden. Dit rapport beschrijft de totstandkoming van de eerste versie van ProMeV en doet aanbevelingen om dit instrument te verbeteren en het gebruik ervan te optimaliseren.

Rapportnummer
R-2014-10
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.