ProMeV : Proactief Meten Verkeersveiligheid.

Auteur(s)
Interprovinciaal Overleg IPO
Jaar
Samenvatting

Bij provincies staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Zij willen slimme keuzes maken bij investeringen in verkeersveiligheid. Welke maatregelen zijn effectief in welk gebied ? Provinciaal beleid is gericht op het voorkomen van ongevallen in plaats van reactief ingrijpen na plaatsgevonden ongevallen. Het is cruciaal dat provincies een pro-actieve en juiste risico-inschatting kunnen maken van verkeersonveilige situaties. Om dit beleid ter voorkoming van ongevallen – ter verbetering van de verkeersveiligheid – invulling te geven heeft het IPO opdracht gegeven aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV een nieuwe methodiek te ontwikkelen om verkeersveiligheid te meten. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180426 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Interprovinciaal Overleg IPO, [2014], 1 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.