Raambediening en deurvergrendeling : effect van water op het functioneren van raambedieningen en deurvergrendelingen.

Auteur(s)
Buning, L.R. Kessels, J.F. Merts, M. Pauwelussen, J.P. & Visser, A.G.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het effect van water op het functioneren van raambedieningen en deurvergrendelingen. Het onderzoek bestond uit het opstellen van een testprotocol, het testen van de bestverkochte automodellen van de 20 bestverkochte automerken, het generaliseren van de testresultaten, en het in kaart brengen van andere oorzaken van fouten van voertuigelektronica en informatie uit ongevallenregistratiebronnen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20081371 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2008, 131 p., 6 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.