Rapport veiligheidsrisico's van de Nederlandse stadstram

Auteur(s)
Raad voor de Transportveiligheid
Jaar
Samenvatting

Sinds de oprichting op 1 juli 1999 onderzoekt de Raad voor de Transportveiligheid ongevallen en incidenten in alle transportsectoren: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, scheepvaart en buisleidingen. Deze onderzoeken kunnen het karakter hebben van een analyse van een enkel ernstig ongeval of van een studie, waarin alle specifieke ongevallen in een bepaalde periode aan een onderzoek worden onderworpen. Omdat van de specifieke kenmerken van de stadstram nog maar weinig bekend was, heeft de Raad in november 1999 besloten een studie te laten uitvoeren naar veiligheidsaspecten van de stadstram. Dit onderzoek had tot doel algemene veiligheidskenmerken voor de stadstram in Nederland te bepalen. Stadstrams rijden alleen in de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De gevonden resultaten geven inzicht in de situatie in deze vier regio's. De veiligheid van de stadstram is, zoals blijkt uit deze studie, een groter probleem dan aanvankelijk werd verondersteld. De absolute aantallen trekken niet direct de aandacht. De ongevallencijfers hebben echter betrekking op een relatief beperkte groep. Indien de frequenties worden gecorrigeerd voor de groepsomvang, dan blijken de risico's aanzienlijk. Om die reden verdient aanpassing van gevaarlijke situaties hoge prioriteit. Met dit rapport verwacht de Raad voor de Transportveiligheid een bijdrage aan deze verbetering van de veiligheid te leveren. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

10 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Bibliotheeknummer
20001267 ST
Uitgave

's-Gravenhage, Raad voor de Transportveiligheid (RvTV), 2000, 48 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.