Rapportage onderzoek en interviews veiligheid stadstrams. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer.

Auteur(s)
Stoop, J.A.A.M.
Jaar
Samenvatting

Over de periode 2000 tot en met 2007 is het aantal tramongelukken met 45% gedaald. In absolute cijfers betekent dit bijna een halvering van 754 naar 413 ongelukken. Het merendeel van de ongelukken kent alleen materiële schade. Het aantal gewonden nam in dezelfde periode met 20% af. Daarmee is de veiligheid van trams is de afgelopen jaren verbeterd. Het onderzoeksrapport concludeert dat de ongelukken niet worden veroorzaakt door de snelheid van de trams. Ongelukken worden wel veroorzaakt door: onoplettendheid van verkeersdeelnemers o.a. door toenemend MP3-gebruik; negeren van verkeersregels door weggebruikers; onbekendheid van weggebruikers met de voorrangsregels van de tram; de inrichting van de trambaan en zijn omgeving; het verkeersgedrag van de trambestuurder. De eerste drie oorzaken zijn te beïnvloeden door voorlichting en handhaving. De inrichting van de trambaan en de omgeving is te beïnvloeden door het herontwerpen van de verkeerssituaties. De regionale wegbeheerders hebben hiervoor als verantwoordelijk uitvoerders de afgelopen jaren maatregelen genomen die hebben geleid tot afname van het aantal ongevallen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20090755 ST [electronic version only]
Uitgave

Gorinchem, Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau B.V., 2008, 18 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.