Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2017, nr. 2086428, houdende bepalingen met betrekking tot onderzoek ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)
Auteur(s)
Minister van Veiligheid en Justitie
Jaar
Pagina's
[6]
Bibliotheeknummer
20220115 ST [electronic version only]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.