Rewards and road user behaviour; An investigation of the effects of reward programmes on safety belt use

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden RUL, Leiden
Auteur(s)
Hagenzieker, M.P.
Jaar

Belonen en straffen: het zijn bekende methoden om gedrag te be¨ınvloeden. In de verkeerspraktijk is het traditioneel zo dat gewenst gedrag ‘gestimuleerd’ wordt door regels en wetten, zodat overtredingen kunnen worden bestraft. Aan beloningen voor het bevorderen van gewenst verkeersgedrag is tot voor kort weinig aandacht besteed. Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke rol van beloningen bij het be¨ınvloeden van verkeers(veilig) gedrag door te onderzoeken in hoeverre beloningen effectief kunnen zijn om verkeersgedrag te veranderen, welke vormen van beloningen daarin meer en minder effectief zijn dan andere, welke factoren en omstandigheden hierop van invloed zijn en na te gaan of deze manier van gedragsbe¨ınvloeding in de verkeerspraktijk toepasbaar is.

Reward and punishment: these are basic manners to influence behaviour. To stimulate and control (safe) behaviour in traffic, punishment has been applied for many years in various forms while rewards have hardly been used at all. This despite the fact that research has shown that rewards certainly have an effect in this area also. In this thesis it will therefore be attempted to provide some answers with regard to the following questions:

  • Can reward programs be effective in raising already relatively high baseline levels of safety belt use?
  • Which forms of reward programs are more effective than others – and in comparison to police enforcement – to increase safety belt use with relatively high baseline levels?
  • How do the results of such reward programs relate to previously reported results obtained under conditions of relatively low baseline levels of safety belt use?
  • Which variables with regard to reward characteristics, settings, and other circumstances can be determined that mediate the effectiveness of reward programs that have been applied to stimulate safety belt use?
Pagina's
V + 138
ISBN
90-9012-343-1
Gepubliceerd door
Rijksuniversiteit Leiden RUL, Leiden

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.