Richtlijn drempels, plateaus en uitritten.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20141530 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2014, 80 p., ref.; Publicatie ; No. 344 - ISBN 978-90-6628-645-0

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.