Richtlijn essentiële herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur : wegwijzer voor implementatie.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Weggebruikers moeten in één oogopslag aan de inrichting van de weg kunnen zien welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht en welke andere soorten weggebruikers zij tegen kunnen komen. Dit kan alleen als het aantal wegcategorieën beperkt is en er duidelijke eisen zijn aan inrichting, gebruik en functie van de wegcategorie. De CROW-publicatie ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur’ biedt wegbeheerders een wegwijzer voor het implementeren van essentiële herkenbaarheidkenmerken voor Duurzaam Veilige wegen. Duurzaam Veilig is in Nederland het sleutelwoord in de aanpak van verkeersonveiligheid. In een duurzaam veilig wegverkeersysteem worden fouten voorkomen door vereenvoudiging van de infrastructuur en door de kans op conflicten te vermijden. De weg spreekt als het ware voor zich. Het voldoen aan de eisen van inrichting, gebruik en functie van wegcategorieën kost tijd, geld en moeite. Het kan een lange periode duren voordat het hele Nederlandse wegennet voldoet aan het eindbeeld van Duurzaam Veilig. Daarom is besloten in deze publicatie de herkenbaarheid van de wegcategorieën eerst uit te werken. De publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Nationaal Mobiliteit Beraad, waarin alle overheden vertegenwoordigd zijn. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20041813 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2004, 40 p., 11 ref.; Publikatie ; No. 203 - ISBN 90-6628-419-6

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.