Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de vorige editie uit 2005 is kennis over de plaatsing van hectometerborden langs rijkswegen. Op een aantal wegen is de maximumsnelheid aangepast naar 130 km/h. Weggebruikers weten tijdens het rijden niet altijd wat de maximumsnelheid is. In de nieuwe editie zijn richtlijnen opgenomen voor de plaatsing van ‘1.000-meterborden’. Op deze hectometerborden staat op elke hele kilometer de maximumsnelheid aangegeven. Bestaande richtlijnen uit 2005 zijn in de nieuwe editie geactualiseerd. Het gaat hierbij om kennis over onderwerpen als turborotondes, toepassing van pijlen op weefvakken en kantmarkering voor fietspaden. Daarnaast is de categorisering van wegen in de uitgave doorgevoerd en is de structuur van het onderdeel 'markeringen' aangepast, zodat het beter aansluit op het werkproces van de ontwerper. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

9 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20150387 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2015, 192 p., 46 ref.; Publikatie ; No. 207 - ISBN 978-90-6628-642-0

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.