Richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen RONA : voorlopige richtlijnen voor de aanleg van fietspaden langs wegvakken buiten de bebouwde kom.

Auteur(s)
Commissie RONA, Werkgroep Fietsverkeer
Jaar

Publicatie aanvragen

5 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
871084 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Staatsuitgeverij SDU, 1986, 56 p., 4 ref. - ISBN 90-12-05426-5

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.