Rijbeleving van een elektrische kanteldriewieler: Een praktijkproef

Auteur(s)
Stelling, A.; Hettema, Z.; Boele, M.
Jaar

Een elektrische kanteldriewieler, met twee voorwielen en een achterwiel, is ontworpen voor extra stabiliteit en meer grip op het wegdek dan een traditionele fiets met twee wielen. In vergelijking met een ‘starre’ driewieler is de kanteldriewieler wendbaarder in de bochten zonder daarbij balans te verliezen. Om meer inzicht te krijgen in hoe het fietsen op de kanteldriewieler wordt ervaren, is een kleinschalige praktijktest onder oudere fietsers uitgevoerd met drie fietstypen: een traditionele fiets (tweewieler), een starre driewieler en een kanteldriewieler, alle drie elektrisch ondersteund. In deze paper worden de belangrijkste resultaten van deze praktijktest besproken.

Pagina's
3
Verschenen in
Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024, 11 april 2024, Zwolle

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.