Rijden onder invloed.

Auteur(s)
Mathijssen, R.
Jaar

Publicatie aanvragen

15 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20081031 ST [electronic version only]
Uitgave

[Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC, 2006], 14 p., 19 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.