Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname : meningen van consumenten en professionals.

Auteur(s)
Vervloet, M. Jong, J.D. de & Dijk, L. van
Jaar

Publicatie aanvragen

6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20080172 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL, 2007, 101 p., 30 ref. - ISBN 978-90-6905-838-2

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.