Rijksbegroting 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021. (Voorstel van Wet + Memorie van toelichting bevattende A: artikelsgewijze toelichting bij de wetsartikelen. B: begrotingstoelichting).
Jaar
Pagina's
3 + 161
Verschenen in
Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 A, nrs. 1 en 2
Bibliotheeknummer
20220028 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
SDU, 's-Gravenhage

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.