Rijopleiding op Maat (ROM) : pilot met een ontwikkelingsgerichte rijopleiding. Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk CVS, Amersfoort, 22 en 23 november 2018.

Auteur(s)
Roelofs, E. Vissers, J. & Wijlick, P. van
Jaar
Samenvatting

De Rijopleiding op Maat (ROM) is een modulair opleidingsprogramma voor het rijbewijs B, in 2015 ontwikkeld in Noord-Limburg. Bij de opzet zijn de nieuwste inzichten uit leerpsychologie, didactiek en verkeerspsychologie toegepast. De ROM bereidt niet alleen voor op het praktijkexamen, maar beoogt veilige en zelfkritische weggebruikers te ontwikkelen, met een positieve en sociale houding ten opzichte van andere weggebruikers. Het doel is deelnemers voor te bereiden op toekomstige verkeersrollen, waarbij ze leef- en werktaken op een verantwoorde wijze combineren met de rijtaak. De resultaten van de tweejarige pilot vormen een krachtige impuls voor het veld van opleiding én examinering om verder te werken aan hoogwaardige kwaliteit en beter voorbereide jonge bestuurders. Om de effecten van de opleiding te onderzoeken zijn gedurende twee jaar (juli 2015- augustus 2017) gegevens verzameld bij 112 ROM-deelnemers en bij een later benaderde referentiegroep van 384 leerlingen elders in Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van een uitgebreide set vragenlijsten, online tests en rijvaardigheidsbeoordelingen, door zowel de leerlingen als de rijcoaches. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210407 ST [electronic version only]
Uitgave

In: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk CVS, Eindhoven, 22 en 23 november 2018, 15 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.