Risico-inventarisatie van de BSO-bus

Auteur(s)
Goede, M. de; Wijlhuizen, G.J.; Mons, C.
Jaar

In aanvulling op een technische keuring en rijtesten door de RDW, en eerdere risico-beoordelingen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat SWOV verzocht een risico-inventarisatie voor de vernieuwde Stint, de ‘BSO-bus’, uit te voeren. SWOV heeft dit gedaan met de 'methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen' die onlangs op verzoek van het ministerie is opgesteld. Dit rapport doet verslag van de risico-inventarisatie van de BSO-bus.

Rapportnummer
R-2020-19
Pagina's
21
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.