Risico-inventarisatie van de elektrische step

Auteur(s)
Goede, M. de; Mons, C.
Jaar

Een aantal leveranciers van elektrische steps heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanvraag ingediend tot aanwijzing van hun product als ‘bijzondere bromfiets’. Voor aanwijzing van dit soort voertuigen tot bijzondere bromfiets is naast een technische keuring en rijtesten door de RDW een risico-inventarisatie door SWOV vereist. IenW heeft SWOV gevraagd om de risico’s van de voertuigen als concept (‘de elektrische step’) te inventariseren. Hiervoor zijn drie elektrische steps, van verschillende leveranciers, als prototypen gebruikt.

De verkeersveiligheidsrisico’s voor de elektrische step zijn geïdentificeerd en gekarakteriseerd op het niveau van de interactie tussen voertuig, bestuurder en verkeersomgeving. Dit is gedaan door een team van experts die de risico’s vervolgens hebben beoordeeld in termen van de ‘kans’ dat een ongeval/incident zich voordoet en de ernst van het letsel als ‘gevolg’ daarvan. Dit heeft geresulteerd in 35 benoemde risico’s.

Voor de 19 meest relevante risico’s (waarvan zowel de ‘kans’ als het ‘gevolg’ is ingeschat als ‘middelgroot’ of ‘groot’) adviseert SWOV ten behoeve van de verkeersveiligheid mitigerende maatregelen te nemen voorafgaand aan eventuele toelating van de elektrische step tot de openbare weg. Deze risico’s hebben betrekking op:

  • de balans;
  • de zichtbaarheid;
  • oneigenlijk gebruik van het voertuig;
  • de risicoperceptie van berijders van het voertuig;
  • de toename in diversiteit op het fietspad.

Indien een elektrische step vervolgens wordt toegelaten tot de openbare weg, dient er voor alle door de experts benoemde risico’s die overblijven specifieke aandacht te zijn in de vorm van monitoring en evaluatie.

Rapportnummer
R-2021-14
Pagina's
32
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.