Risicobereidheid en agressie.

Auteur(s)
Meunier, J.-C. Schinckus, L. & Kaiser, S.
Jaar
Samenvatting

Dit themadossier gaat — in een algemene context van verkeersveiligheid — over de psychische (pre)dispositie om risico’s te nemen en tijdens het autorijden agressie te uiten. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210010 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Vias Institute - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, 2019, 53 p., ref.; Themadossier Verkeersveiligheid ; No. 20 / Onderzoeksrapport No. 2018-T-10-NL / D/2018/0779/114

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.