Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid : wat is het en wat kun je ermee ? Bijdrage aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2016, een congres van ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland VVN, Den Bosch, 21 april 2016.

Auteur(s)
Aarts, L.T.
Jaar
Samenvatting

De laatste tijd zien we het steeds vaker in verkeersveiligheidsstukken opduiken: risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dit artikel gaat nader in op wat dit precies inhoudt. Aan de hand van enkele concrete uitwerkingen uit binnen- en buitenland gaat het artikel in op wat (met name ook decentrale) beleidsmakers kunnen met een dergelijke aanpak in aanvulling op het huidige verkeersveiligheidsbeleid. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180285 ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l., s.n.], 2016, [12] p., ref.

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.