Road rage : when drivers lose it : a review of 'Road rage : assessment and treatment of the angry, aggressive driver' by Tara E. Galovski, Loretta S. Malta and Edward B. Blanchard, Washington D.C., American Psychological Association, 2006, ISBN 1-591...

when drivers lose it
Auteur(s)
Craig-Henderson, K.M.
Jaar

Publicatie aanvragen

11 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210011 ST [electronic version only]
Uitgave

PsycCRITIQUES, Vol. 51 (2006), No. 8 (22 February), Article 7, 4 p., 1 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.