Roes met een luchtje : gebruik, gebruikers en markt van lachgas.

Auteur(s)
Nabben, T. Pol, P. van der & Korf, D.J.
Jaar
Samenvatting

Lachgas is een kleurloos gas dat voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt. Recent is een toename in het gebruik van lachgas als roesmiddel geconstateerd. Daarbij wordt een ballon gevuld met lachgas en daarna wordt het gas uit de ballon geïnhaleerd. In de meeste gevallen zit het lachgas in ‘slagroompatronen’ en wordt het gas met een slagroomspuit in de ballon gespoten. Deze patronen zijn eenvoudig verkrijgbaar. In dit rapport wordt verslag gedaan van een nadere verkenning van lachgasgebruik in Nederland. Daarvoor is in 2017 onderzoek gedaan, deels kwalitatief (interviews met professionals en veldonderzoek onder gebruikers en naar de verkoop van lachgas) en deels kwantitatief (analyse van gegevens over lachgasgebruik uit recente surveys onder verschillende bevolkingsgroepen en een vervolgsurvey onder uitgaanders die lachgas gebruiken). (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200075 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2017, 144 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.