Samen werken aan een veilige fietsomgeving - aanbevelingen voor wegbeheerders.

Auteur(s)
Boggelen, O. van Schepers, P. Kroeze, P. & Voet, M. van der
Jaar
Samenvatting

De vormgeving van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsongevallen. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van de fietsongevallen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. In de publicatie zijn Fietsberaadpublicaties 19a en 19b gebundeld. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

8 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20110729 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Fietsberaad, 2011, 94 p., 52 ref.; Fietsberaad Publicatie ; No. 19

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.