Seniorenproof wegontwerp : ontwerpsuggesties voor een veiliger infrastructuur binnen de bebouwde kom.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

De komende dertig jaar verdubbelt het aantal senioren. Daarom verdient het ontwerp van logische, veilige en mede op senioren afgestemde infrastructuur meer aandacht. Deze publicatie geeft informatie over functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen, ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. Daarna gaat de publicatie in op senioren als voetganger, fietser en automobilist. Tot slot vindt u een aantal ‘quick wins’: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, tegen geringe kosten en met een substantieel effect. Elk hoofdstuk sluit af met voorzieningenbladen. Die bieden concrete oplossingen en maken de wegontwerper duidelijk welke keuze goed past bij seniorenproof wegontwerp. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20111958 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2011, 112 p., 38 ref.; Publicatie ; No. 309 - ISBN 978-90-6628-592-7

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.