Shared space : final evaluation and results : it takes shared space to create shared understanding.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie aanvragen

15 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20091182 ST [electronic version only]
Uitgave

Leeuwarden, Fryslan Province, Shared Space, 2008, 27 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.