Snorfiets op het fietspad.

Auteur(s)
Methorst, R. Schepers, J.P. & Vermeulen, W.
Jaar
Samenvatting

In enkele grote steden zoals Amsterdam zijn problemen gesignaleerd met snorfietsen op het fietspad. Signalen vanuit grote gemeenten en van de Fietsersbond hebben geleid tot vragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu in een Algemeen overleg op 16 december 2009. De Minister heeft toegezegd om in kaart te brengen welke problemen er op het gebied van snorfietsen op het fietspad spelen. Hiertoe is het voorliggende onderzoek uitgevoerd. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20110705 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2011, 33 p., 19 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.