The social identity of intergroup behavior.

Auteur(s)
Tajfel, H. & Turner, J.C.
Jaar
Samenvatting

The aim of this chapter is to present an outline of a theory of intergroup conflict and some preliminary data relating to the theory. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210009 ST [electronic version only]
Uitgave

In: Psychology of intergroup relations, edited by S. Worchel & W. Austin, Chicago, Nelson-Hall, 1986, p. 7-24

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.