Speed and speed management for road safety; An overview of the findings of the OECD Working Group on speed management

Proceedings of the 5th International Traffic Expert Congress, The Hague 2011
Auteur(s)
Schagen, I. van; Feypell, V.
Jaar

Publicatie aanvragen

9 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
81-86
Verschenen in
Fit to Drive
Stad congress
The Hague
Datum congress
6-8 April 2011
Gepubliceerd door
Kirschbaum Verlag, Bonn

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties