Speed-pedelec op de rijbaan : eerste praktijkonderzoek naar gedragseffecten.

Auteur(s)
Stelling-Konczak, A. Groot-Mesken, J. de Vlakveld, W.P. & Wesseling, S.
Jaar
Samenvatting

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe wetgeving voor de speedpedelec van kracht en is de speed-pedelec gekentekend als bromfiets — tot die tijd gold de speed-pedelec (tijdelijk) als snorfiets. Volgens deze nieuwe wetgeving is de speedpedelecrijder verplicht een helm te dragen en — wanneer er geen fiets-/bromfietspad is — verplicht om op de rijbaan te rijden. De effecten van deze nieuwe plaats op de weg zijn bestudeerd door personen gedurende enkele weken met een speed-pedelec te laten rijden en daarbij continu het natuurlijke gedrag en de omgeving te observeren (Naturalistic Riding). De deelnemers aan dit onderzoek gebruikten deze speed-pedelec voor woon-werkverkeer. De speed-pedelec was uitgerust met twee camera’s met ingebouwde GPS en accelerometer om het rijgedrag, de plaats op de weg, de snelheid en de verkeersomstandigheden te registreren. Het onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn tussen speed-pedelecrijders: ‘dé speed-pedelecrijder’ lijkt niet te bestaan. Een aanzienlijk deel van de afstand (23% van het totaal) wordt op het fietspad afgelegd waar eigenlijk de rijbaan gekozen had moeten worden. Op de rijbaan wordt gemiddeld significant sneller (32 km/uur) gereden dan op het fietspad (29 km/uur). Deelnemers voelen zich regelmatig onveilig op de rijbaan. Daar zijn ook aandachtspunten voor doorstroming waargenomen en uitingen van irritatie. Ondanks steun voor de helmplicht blijft een veilige inpassing van de speed-pedelec in het Nederlandse wegverkeer een forse uitdaging.

Publicatie

Bibliotheeknummer
C 51808 [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2017, 18 p., 3 ref.; R-2017-13

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.