SPI's in kaart: Monitoring van rijsnelheden

Auteur(s)
Aarts, L.T.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Jaar

Op initiatief van de het ROF, het ROVZ, het ROVG en de provincie Utrecht heeft SWOV verkend hoe risicofactoren in het verkeer (SPI’s) gemonitord kunnen worden. Dit artikel gaat in op monitoring van de risicofactor ‘snelheid’. De ROV’s en provincie wilden graag meer zicht hebben op de onveiligheid van locaties waarover nog niet veel bekend is. Hiervoor leek het gebruik van floating car data (FCD, beter bekend als ‘speed profiles’) ideaal: data is reeds beschikbaar en de methode is non-invasief. Maar wat is de bruikbaarheid van dergelijke gegevens voor verkeersveiligheid? Dat is in deze studie verkend. Er is daartoe gekeken naar de totstandkoming van ‘speed profiles’. Daarnaast is een vergelijking gemaakt van snelheidsgegevens uit FCD en meetlussen van dezelfde (provinciale) wegen en tijdsperioden. We concluderen dat FCD bruikbaar is om een beeld van de risicofactor snelheid op het wegennet te krijgen. Wel geven ze (op provinciale wegen) tot 20% lagere waarden aan.

Pagina's
13
Verschenen in
Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2015
Stad congres
Zwolle
Datum congres
5-nov-15

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.