Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 : van, voor en door iedereen.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat midden in de samenleving staat. Iedere Nederlander en uiteraard iedere specialist heeft zo zijn ideeën over het onderwerp en over de aanpak ervan. Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt onder de noemer ‘Verkeersveiligheid 2020’ gekeken naar het beleid op het gebied van verkeersveiligheid van de nabije en verdere toekomst. Samen met specialisten op het gebied van verkeersveiligheid denkt Verkeer en Waterstaat na over de vraag hoe het toekomstig verkeersveiligheidsbeleid eruit moet zien. Deze ideeën vormen de basis voor het ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020’ dat op 10 juli 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Belangrijkste doelstelling uit dit plan is dat er in 2020 maximaal 500 verkeersdoden vallen. Om dit te bereiken worden veroorzakers van onveiligheid op de weg harder aangepakt. En aan de andere kant ontvangen kwetsbare verkeersdeelnemers meer bescherming. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

13 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20080770 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, [2008], 62 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.