Toename aantal verkeersdoden in 2015

Analyse van ontwikkelingen en mogelijke oorzaken
Auteur(s)
Weijermars, W.A.M.; Stipdonk, H.L.; Wijnen, W.; Goldenbeld, Ch.; Bijleveld, F.D.; Korving, H.; Bruin, J. de; Bos, N.M.
Jaar

In 2015 vielen er 621 verkeersdoden, 51 (9%) meer dan in 2014. Dit is significant meer dan op basis van de dalende trend verwacht werd. De toename is vooral in de tweede helft van 2015 ingezet en volgens de eerste gegevens uit 2016 lijkt de stijging zich in de eerste maanden van 2016 voort te zetten en daarna te stabiliseren. Ook in andere landen neemt het aantal verkeersdoden toe, maar in Nederland is de toename relatief groot. Nederland staat nu op de negende plaats in de EU-ranglijst van meest verkeersveilige landen, gerekend naar doden per inwoner. In 2010 stond Nederland nog op de vierde plaats.

Uit nadere analyse blijkt dat het aantal verkeersdoden vooral is toegenomen:

  • onder auto-inzittenden en berijders van scootmobielen en invalidenvoertuigen,
  • onder mannen van alle leeftijden en vrouwen tussen de 50 en 70 jaar, en
  • op rijkswegen en gemeentelijke wegen.

De stijging in het aantal verkeersdoden wordt mogelijk voor een deel veroorzaakt door een toename in mobiliteit van onervaren autobestuurders; dit mede als gevolg van economisch herstel. Ook de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/uur op een aantal autosnelwegtrajecten in 2014 en eerdere jaren, de afname in het aantal staandehoudingen door de politie en het groeiend aantal scootmobielen hebben potentieel een rol gespeeld. Voor geen van de onderzochte verklaringen hebben we op dit moment echter sluitende evidentie gevonden. Tot slot is het mobiele datagebruik toegenomen. Niet is onderzocht in hoeverre dit ook in het verkeer is gebeurd. Als dat het geval zou zijn, vormt ook dit een mogelijke verklaring.

Increase in number of road deaths in 2015; Analysis of developments and possible causes

In 2015, the Netherlands counted 621 road deaths, 51 (9%) more than in 2014. This is significantly more than was expected on the basis of the downward trend. The increase could mainly be observed to commence in the second half of 2015 and, according to the first data of 2016, the rise seems to continue during the initial months of 2016 and to stabilize thereafter. The number of road deaths is also increasing in other countries, but the increase in the Netherlands is relatively large. The Netherlands now occupies the ninth place in the EU ranking of countries with the safest traffic expressed in in road deaths per inhabitant. In 2010, the Netherlands were still in fourth place.  

Further analysis shows that the number of road deaths has increased especially:

  • among car occupants and drivers of mobility scooters and (other) vehicles for the disabled,
  • among males of all ages and females between the ages of 50 and 70 years, and
  • on national roads and municipal roads.

The increase in the number of road deaths may possibly partly be due to an increase in the mobility of inexperienced drivers; to some extent this is a result of economic recovery. Furthermore, the increase of the speed limit (in 2014) to 130 km/h on some motorway sections, the decrease in the number of drivers stopped by the police, and the growing number of mobility scooters may have played a role. For none of the explanations we examined, however, did we find conclusive evidence until now. Finally, there has been an increase in the use of mobile data usage. The extent to which this has also happened in traffic has not been investigated. If this were the case, it could also be a possible explanation.

Rapportnummer
R-2016-14B
Pagina's
24 + 9
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.