Toepassen STOMP

Voor duurzame gebiedsontwikkeling
Auteur(s)
CROW-KpVV
Jaar

Met STOMP (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en Particuliere auto) wordt in het ontwerpproces prioriteit gegeven aan duurzame mobiliteitsvormen en minder prioriteit aan minder duurzame vormen. Met dit document worden geïnteresseerde partijen meegenomen in een aantal praktijkervaringen met het toepassen van STOMP op gebiedsniveau en de daaruit geleerde lessen. Toegelicht wordt wat STOMP inhoudt en welke stappen worden doorlopen worden bij het toepassen ervan. Aan de hand van twee casussen (in Amersfoort en Zwolle) worden concrete resultaten voor (fictieve) STOMP-plannen getoond. Verder geeft deze publicatie antwoord op vragen zoals: Wat zijn de leerpunten en aandachtspunten bij het toepassen van STOMP? Waar moet in het ontwerpproces in het bijzonder rekening mee worden gehouden? En waar ontbreekt eigenlijk nog voldoende kennis?

Pagina's
38
Bibliotheeknummer
20230051 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
CROW-KpVV, Ede

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.