Turborotonde en turboplein : ontwerp, capaciteit en veiligheid. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

Auteur(s)
Fortuijn, L.G.H.
Jaar
Samenvatting

Dit proefschrift is een combinatie van design en science. Behalve op ontwerpprincipes werpt het ook licht op de geschiedenis en de achtergrond van de (turbo)rotonde en het turboplein. De spiraalvorm en de overrijdbaar verhoogde rijstrookscheiding zijn essentieel voor de capaciteit en veiligheid van de turborotonde. Het turboplein met radiaal aansluitende aanvoertakken, tangentiële afvoertakken, richtingspecifieke rijstroken en nieuwe voorwegwijzers verhoogt de capaciteit en verkort de cyclustijd in vergelijking met een viertakskruispunt. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20122687 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, The Netherlands TRAIL Research School, 2012, XIV + 202 p. + CD-ROM, ref.; TRAIL Thesis Series ; T2013/1 - ISBN 978-90-5584-157-8

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.