Uitwerking Veiligheidsagenda 2019-2022 : vastgesteld in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie LOVP van 3 december 2018.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie aanvragen

9 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190358 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2019, 14 p.; Publicatie-nr. 118843

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.