Valuation of road safety effects in cost-benefit analysis

Auteur(s)
Wijnen, W.; Wesemann, P.; Blaeij, A. de
Jaar

Publicatie aanvragen

12 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
326-331
Verschenen in
Evaluation and Program Planning

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.