Veilig toelaten op de weg : lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de gebeurtenissen rond het ongeval met de Stint in Oss in september 2018 aanleiding om onderzoek te doen naar de wijze waarop licht gemotoriseerde voertuigen, waaronder voertuigen als de Stint, op de weg komen. In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: ‘Welke rol speelt veiligheid bij de toelating van licht gemotoriseerde voertuigen?’ en ‘In hoeverre is daarmee de veiligheid van deze voertuigen op de openbare weg geborgd?’ (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190441 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2019, 97 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.