Veilig vervoer van kinderen in de auto : onderzoek bij kinderen van 0 t/m 8 jaar.

Auteur(s)
Cornelissen, M. Kemler, E. & Hermans, M.
Jaar
Samenvatting

Jaarlijks komen er veel kinderen in de leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar op de spoedeisende hulp terecht met letsel doordat de auto waarin zij vervoerd werden bij een ongeval betrokken was. Om letsel van kinderen tijdens zo’n ongeval zoveel mogelijk te beperken, ofwel kinderen zo veilig mogelijk te vervoeren, moeten kinderen tot een lengte van 135 cm in de auto in een goedgekeurde autostoel worden vervoerd. Hiervoor geldt een wettelijke verplichting. Voor het veilig vervoeren van kinderen in een autostoel is het belangrijk dat aan de volgende criteria wordt voldaan: 1) kinderen moeten in het juiste type autostoel vervoerd worden, passend bij het kind (baby-, peuter- of kinderautostoel); 2) de autostoelen moeten op de juiste manier geïnstalleerd zijn in de auto (met autogordel of Isofix); 3) het kind moet op de juiste manier in de autostoel bevestigd zijn. Bij de keuze voor het type autostoel, de bevestiging van de autostoel en de bevestiging van het kind kunnen verkeerde keuzen en fouten worden gemaakt, waardoor een kind onveilig vervoerd wordt. In juli en augustus 2018 heeft de ‘Taskforce Kinderveiligheid’ (een samenwerkingsverband tussen VeiligheidNL, Maxi-Cosi, Erasmus MC, Kinderchirurg-traumachirurg dr. William Kramer verbonden aan het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis en het Verbond van Verzekeraars) een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen hoe kinderen in Nederland in de auto worden vervoerd, met als doel het beantwoorden van de hoofdvraag: In welke mate worden kinderen van 0 t/m 8 jaar veilig in de auto vervoerd? Het onderzoek is uitgevoerd op parkeerplaatsen van zwembaden, pretparken en (indoor) speeltuinen op verschillende plekken in Nederland, o.a. in de regio Rotterdam en Apeldoorn. Om het (on)veilig vervoer van kinderen in kaart te brengen, namen getrainde onderzoekers een vragenlijst af bij de bestuurder en observeerden zij het kind in de autostoel. Er werd op drie onderdelen geobserveerd om zo de bijbehorende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: 1. In welke mate worden kinderen van 0 t/m 8 jaar in het juiste type autostoel voor hun gewicht of lengte vervoerd?; 2. In welke mate wordt de autostoel van kinderen van 0 t/m 8 jaar correct bevestigd in de auto?; 3. In welke mate worden kinderen van 0 t/m 8 jaar correct bevestigd in de autostoel? Aanvullend werd het (on)veilig vervoer per type autostoel bekeken (baby-, peuter- en kinderautostoel), geanalyseerd welke fouten er veel werden gemaakt en welke factoren mogelijk een rol spelen bij het onveilig vervoeren van kinderen in de auto. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180527 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Veiligheid NL, 2018, 52 p., 4 ref.; Rapport ; No. 758 ; Projectnr. 20.0043/010/005

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.