Veilige kindcorridor in steden : kindlint zet dit jaar eerste stapjes in Amsterdam en Delft.

Auteur(s)
Jager, D. de Torenstra, J. Haas, J. de & Spapé, I.
Jaar
Samenvatting

Op de achterbank van de auto doen kinderen niet veel verkeerservaring en -vaardigheden op, iets wat ze als basisschoolleerlingen juist hard nodig hebben. Verkeersveilige ruimte voor kinderen is om deze en andere redenen erg belangrijk. Maar hoe leg je zo’n ruimte aan voor kinderen in een dichtbevolkte stad? Met het Kindlint wordt een nieuw ruimtelijk instrument toegevoegd aan het verkeerskundig en stedenbouwkundig palet. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

8 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20060869 ST T
Uitgave

Verkeerskunde, Vol. 57 (2006), No. 4, p. 34-39, 1 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.