Veiligheid op het spoor : jaarverslag spoorwegveiligheid 2017.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Dit jaarverslag schetst de staat van de veiligheid op het hoofdspoornetwerk. De veiligheid wordt in kaart gebracht aan de hand van het aantal ongevallen, het aantal slachtoffers en het aantal bijna-ongevallen op het spoor. De cijfers betreffen alle gebruikers van het hoofdspoor: reizigersvervoer, goederenvervoer en werktreinen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210012 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Inspectie Leefomgeving en Transport ILT, 2018, 68 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.