Veiligheidscultuur in het wegtransport

Auteur(s)
Vlakveld, W.; Goldenbeld, Ch.; Knapper, A.; Bax, C.
Jaar
Veiligheidscultuur is niet alleen iets van het management, maar van iedereen - van hoog tot laag - in een organisatie. De veiligheidscultuur van een bedrijf komt tot uiting in zichtbare kenmerken (zoals posters over veiligheid), in regels en voorschriften en in beleden normen en waarden. De veiligheidscultuur van de meeste transportondernemingen in Nederland kan nog sterk verbeterd worden. Volgens de meeste onderzoeken zal mede hierdoor het (verkeers)gedrag verbeteren en het aantal ongevallen afnemen. Enkele onderzoeken tonen geen effect aan, maar dat ligt mogelijk mede aan de onderzoeksmethode. Het ongevalsrisico kan naar beneden worden gebracht door vooral het initiëren van groepsdiscussies met al het personeel over veiligheid, het belonen van veilig gedrag en het trainen van hogereordevaardigheden, zoals gevaarherkenning, risicoperceptie en risicoacceptatie. Daarnaast kan de veiligheidscultuur ‘indirect’ verbeterd worden, via bijvoorbeeld vermoeidheidsmanagement of schadepreventie. Nog te onderzoeken is hoe veiligheidscultuur ook aantrekkelijk gemaakt kan worden voor kleine transportondernemingen. Ook kan onderzocht worden in hoeverre de veiligheidscultuur te verbeteren is met apparatuur die het rijgedrag registreert.
Rapportnummer
R-2014-12
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.