Veiligheidseffect van kruispuntplateaus in gebiedsontsluitingswegen.

Auteur(s)
Fortuijn, L.G.H. Carton, P.J. & Feddes, B.J.
Jaar

Publicatie aanvragen

4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20060783 k ST (In: ST 20060783 CD-ROM)
Uitgave

In: Verkeerskundige werkdagen 2005, Ede, 1 en 2 juni 2005, 19 p., 16 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.