Veiligheidsmonitor 2019. [In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS].

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Dit is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken. De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2019 hebben 135 duizend personen de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland. De publicatie richt zich vooral op de periode 2012–2019, maar laat ook trends zien vanaf 2005. Daarbij is er uitgebreid aandacht voor regionale verschillen. Naast het landelijke beeld worden enkele uitkomsten gepresenteerd op het niveau van de regionale eenheden, districten en basisteams van de politie en van de 52 grootste gemeenten van het land. De Veiligheidsmonitor is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210008 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, 2020, 111 p. - ISSN 1114-2274

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.